Koulutusta

Viestintä- ja esiintymiskoulutus

Hyvää esiintymistaitoa tarvitaan nykyisin joka paikassa. Varsinkin onnistunut esiintyminen televisiossa vaatii osaamista. Esiintyjän kokemattomuus paljastuu herkästi tv-lähetyksissä. Tällöin peli on jo menetetty, eikä sanoma mene perille.

Mediagentsin järjestämät viestintä- ja esiintymiskoulutukset räätälöidään yksilöllisesti kunkin tarpeen mukaisiksi. Tarjoamme kahta koulutuspakettia.

kuvakoulutus

 

Media- ja tv-koulutus

Tämä on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tekemisissä median ja television kanssa. Erityisesti poliitikoille ja muille päätöksentekijöille. Mediagents on kouluttanut muun muassa kansanedustajia, työmarkkinajohtajia, yliopistojen ja korkeakoulujen johtoa sekä eri etujärjestöjen edustajia.

Yksipäiväisellä kurssilla keskitytään median yleisiin pelisääntöihin ja toimintatapoihin sekä käytännön harjoituksiin tv-studiossa. Päämääränä on onnistunut tv-esiintyminen ja sanoman perillemeno.

Tarmo Ropponen haastattelukuva

 

Mediaosuus koskee koko alaa: televisiota, radiota, sanomalehdistöä ja sosiaalista mediaa. Kurssilla kerrotaan tiedotusvälineiden työskentelytavoista ja haastateltavan oikeuksista median suuntaan. Mikä on lähdesuoja? Miten virheet oikaistaan? Saako perua sanomansa?

Tv-osuudessa selvitetään esiintymiseen valmistautumista ja käyttäytymistä erilaisissa haastattelutilanteissa. Pääpaino on tv:n uutis- ja ajankohtaislähetyksissä, joissa vaaditaan kykyä kiteyttää sanoma lyhyeksi, ytimekkääksi ja ymmärrettäväksi. Studioharjoitukset ovat haastatteluja, joissa keskitytään luontevaan ja uskottavaan esiintymiseen. Ne analysoidaan yhdessä koulutettavan kanssa.

Kouluttajina ovat kokeneet media- ja tv-ammattilaiset: toimittaja Tarmo Ropponen ja ohjaaja Kalevi Uusivuori. Koulutus on yksilöllistä ja luottamuksellista.

Koulutettavien määrä 1-6 päivää kohti.

 

Henkilökohtainen opastus

Mediagents tarjoaa peruskurssinsa lisäksi henkilökohtaista ja syventävää media-alan opastusta. Pääpaino on onnistuneessa ja tehokkaassa viestinnässä televisiossa, radiossa ja lehdistössä.

Sanoman perillemeno vaatii oikean tiedotusvälineen valinnan lisäksi selkeää ja ytimekästä esiintymistä ja kirjoittamista.
Esiintyminen yleisön edessä on myös osa onnistunutta viestintää – muillekin kuin poliitikoille. Sekin on opittavissa oleva taitolaji.

Kouluttajana toimittaja Tarmo Ropponen.

 

Mediagentsit kouluttaa myös uusia AV-alan osaajia

Olemme tehneet AV-alan koulutusyhteistyötä mm. Adultan Radio- ja televisio-opistossa, Keski-Uudenmaan ammattiopistossa (KEUDA), Elokuva- ja televisiotekniikan ja -tuotannon opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa (ETV). Olemme olleet koulutustehtävissä myös muissa alan johtavissa oppilaitoksissa, kuten Arcada, Metropolia, Teatterikorkeakoulu, Tampereen konservatorio ja Sibelius-akatemia.

Vastuullamme on vuosien varrella ollut myös laajasti eri oppilaitoksille järjestettyjä lyhytkursseja, kuten Tuotannon projektinhallinta, AV-tuotannon prosessit, Kuvaus- ja Valaisu, Protools -perusteet ja muita äänityön koulutuksia.

Saat meiltä myös omiin tarpeisiisi suunniteltua koulutusta. Erilaiset koulutuksemme kattavat tuotannon, kuvaamisen, valaisun, leikkauksen sekä monet muut ohjelmatyön alat.